Propozice závodu Rybnický cyklomaraton 2018

Pořadatel:

Pirell s.r.o. 
Husova 690
560 02 Česká Třebová

Tel.: +420 777 737 704
E-mail: siroky@pirell.cz

Prezentace, start a cíl:

Sportovní areál Rybník

Trať a převýšení

 • délka trati 50 km, převýšení 1260 m
 • délka trati 30 km, převýšení 720 m - hodnocení pohár ČMV pouze junioři a ženy

Kategorie

 • ŽJ (juniorky) ročníky 2003 - 2000
 • Ž19-39  ročníky 1999 - 1979
 • Ž40+ ročníky 1978 a starší
 • MJ (junioři) ročníky 2003 - 2000
 • M19-29 ročníky 1999 - 1989
 • M30-39 ročníky 1988 - 1978
 • M40-49 ročníky 1978 - 1969
 • M50+ ročníky 1968 a starší

Startovné

 • 250,- Kč pro předem přihlášené a zaplacené do 15.8.2018 včetně
 • 300,- Kč placené v hotovosti při prezentaci v den závodu
 • 200,- Kč - pro závod 30 km - přihlášené a zaplacené do 15.8.2018 včetně
 • 300,- Kč - pro závod 30 km - placené na místě v hotovosti

STARTOVNÉ PŘEDEM obsahuje startovní číslo, poředatelskou službu, občerstvení na trati, jídlo a pití v cíli

STARTOVNÉ NA MÍSTĚ obsahuje starovní číslo, poředatelskou službu, občerstvení na trati, pití v cíli

Při platbě předem poukažte startovné na účet č. 2000567188/ 2010 vedený u Fio Banky. Jako VS použijte pořadové číslo uvedené na startovní listině. Děkujime.

Přihlášky

jednotný přihlašovací systém zde.

Časomíra

plně automatická - nevratný čip na startovním čísle SPORTCHALLENGE

Program

PREZENTACE   900 - 1030 hod  
START hl.závod   1100 hod  
START 30km   1110 hod  
VYHLÁŠENÍ   cca od 1430 hod  

Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii a první tři Rybničáci dle umístění v absolutním pořadí. Nově při projektu "Hledáme naděje" tři nejúspěšnější junioři(žáci) bez klubové příslušnosti

Parkovaní

Na  přilehlé louce za zadní brankou fotbalového hřiště

Sprchy a mytí kol

ve sportovním areálu Rybník

UPOZORNĚNÍ

Závodníci a jejich doprovody se účastní na vlastní nebezpečí. Ochranná přilba je povinná, jede se za každého počasí a plného silničního a lesního provozu.Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, neodhazovat odpadky mimo vyznačený prostor občerstvovací stanice a jinak neničit a neznečišťovat lesní porosty. Závod vede i po území přírodní rezervace Třebovské stěny.

Závodník, který nedokončí závod je povinen toto oznámit nejbližšímu pořadateli a v cíli rozhodčímu závodu.

Copyright © 2019 Rybnický cyklomaraton
Grafický návrh KošnarDesign & realizace Jan Čech